V čem je problém?

Zatímco důchody jsou automaticky valorizovány, roste i průměrná mzda, tak rodičovská se pro všechny, kdo ji aktuálně pobírají, nijak zvyšovat nemá. Inflace pak náklady rodin s malými dětmi enormně zvyšuje a dopadá na ně jako na jednu z nejvíce postižených skupin.

Vláda přitom ve svém programovém prohlášení podporu rodin zmiňuje několikrát, zavazuje se například k tomu, aby “práce a náklady spojené s výchovou dětí a péčí o blízké osoby neznamenaly propad životní úrovně.” nebo “Nastavíme finanční podporu podle věku dítěte a náročnosti péče s cílem zvýšit kvalitu a dostupnost.” Vláda také slibovala automatickou valorizaci rodičovského příspěvku, aby nemuselo docházet k nedůstojnému handrkování o výši rodičovské vždy, kdy narostou náklady rodin.

Děti

Text petice:

My, níže podepsaní žádáme zákonodárce, aby se zachovali férově ke všem rodinám a dětem, a zvýšili rodičovskou pro všechny rodiče, kteří ji budou k 1.1.2024 pobírat.

Zvýšení příspěvku jen pro rodiče dětí narozené po 1.1. je nespravedlivé, protože vytváří umělé rozdíly mezi rodinami, které přitom mají stejné zvýšené náklady.

Stejně tak je to nebezpečné: děti narozené na přelomu roku mají dostat více peněz, což může některé rodiče, zejména nízkopříjmové, vést ke snaze porodit později.

A také je to necitlivé: rodiče, kterým se má narodit dítě, se mají soustředit na jeden z nejdůležitějších okamžiků svého života a ne na datum kalendáře, který ovlivní jejich životní úroveň.

Nastavte prosím rodičovský příspěvek férově tak, aby byl poměrově zvýšen všem rodičům, podobně jako při posledním zvýšení v roce 2020.

–Předsednictvo Strany zelených

  • Michal Berg, spolupředseda
  • Magdalena Davis, spolupředsedkyně
  • Jakub Varvařovský, místopředseda
  • Matěj Pomahač, člen předsednictva
  • Jiří Kulich, člen předsednictva
  • Anna Junková, členka předsednictva
  • Vít Masare, člen předsednictva
Je mi více než 15 let a souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely informování o petici.

Souhlas je možné kdykoli odvolat na soukromi@zeleni.cz. Vaše osobní údaje jsou zpracovány podle zásad zpracování osobních údajů Strany zelených.

-->